Disclaimer

Door het bezoeken en gebruiken van deze site heeft de bezoeker kennis genomen van het volgende , dit begrepen en hiermee ingestemd:

Geen Wft-dienst
De door R&T Vastgoed aangeboden informatie op/via deze website(s) is uitdrukkelijk geen persoonlijk aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst in de zin van de wet op het financieel toezicht.

Aangeboden informatie
De informatie op deze website is zo betrouwbaar en actueel mogelijk. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, de op deze website aangeboden informatie, is daarom uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan daarom niet leiden tot het verlenen/veranderen van rechten. R&T Vastgoed is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website, noch is zij aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze informatie. De informatie mag door R&T Vastgoed zonder aankondiging worden gewijzigd.

Schade
R&T Vastgoed is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan naar aanleiding van bezoek op deze website.

Auteursrechten
Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website, zoals auteursrechten en merkenrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, verkopen, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van R&T Vastgoed.